PREDAJ PB fliaš a náplní

V prípade informácií volajte:

Tel.: (0)37 77 950 07,  (0)37 77 958 61